«Ιστορία των Υπολογιστικών Μηχανών : από την αρχαιότητα, στο σήμερα»

 

Υπεύθυνος καθηγητής : Τσομπάνης Ευάγγελος ΠΕ20

 

Μαθητές :

 • Αγγέλου Νικολέτα
 • ΓαλιμήτουΖηνοβία-Στέλλα
 • Καπάτου Κουζηνία-Αικατερίνη
 • Καραγιάννης Χρήστος
 • Μαρούσκος Οδυσσέας
 • Μουχτής Παναγιώτης
 • Φενερλής Τριαντάφυλλος

Αρχείο

 

«Ιστορία της Επικοινωνίας των ανθρώπων : η εξέλιξη της επικοινωνίας, από την οπτική ως την ηλεκτρονική επικοινωνία»

 

Υπεύθυνος καθηγητής : Τσομπάνης Ευάγγελος ΠΕ20

 

Μαθητές :

 • Αγγέλου Νικολέτα
 • ΓαλιμήτουΖηνοβία-Στέλλα
 • Καπάτου Κουζηνία-Αικατερίνη
 • Καραγιάννης Χρήστος
 • Μαρούσκος Οδυσσέας
 • Μουχτής Παναγιώτης
 • Φενερλής Τριαντάφυλλος

Αρχείο