ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΡ ΕΡΓ ΓΕΩ ΠΛΗΡ ΑΛΓ ΘΡΗ
ΤΡΙΤΗ
Φ.Α ΑΡΧ ΒΙΟ ΦΥΣ ΝΓΛ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΓΓ ΑΛΓ ΧΗΜ ΛΟΓ ΙΣΤ
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΡΧ ΒΙΟ ΧΗΜ ΦΥΣ ΙΣΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ερ Εργ ΛΟΓ ΑΓΓ ΝΓΛ ΠΛΗΡ