ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΥΣ ΝΓΛ ΧΗΜ ΛΟΓ ΒΙΟ
ΤΡΙΤΗ
ΑΡΧ Φ.Α ΑΛΓ ΝΓΛ ΙΣΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΛΓ Π Π ΦΙΛ ΛΟΓ ΘΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΩ ΑΡΧ ΦΙΛ ΙΣΤ ΑΓΓ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Π Π ΓΕΩ ΑΡΧ ΠΛΗ ΑΓΓ