ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΡΧ/ΜΑΘ ΙΣΤ ΑΡΧ/ΑΟΘ ΒΙΟ ΛΟΓ/ΑΕΠΠ
ΤΡΙΤΗ
ΜΑΘ ΑΡΧ/ΜΑΘ ΙΣΤ ΛΑΤ/ΑΟΘ ΒΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΑΤ/ΜΑΘ ΘΡΗ ΝΓΛ ΑΡΧ/ΑΟΘ ΙΣΤ
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΡΧ/ΜΑΘ ΙΣΤ  ΝΓΛ ΚΟΙΝ ΜΑΘ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΑΤ/ΜΑΘ ΙΣΤ ΛΟΓ/ΑΕΠΠ ΛΟΓ ΚΟΙΝ