ΔΕΥΤΕΡΑ
ΒΙΟ ΠΛΗ ΑΡΧ ΝΓΛ ΦΥΣ
ΤΡΙΤΗ
ΒΙΟ ΘΡΗ ΜΑΘ ΑΡΧ ΓΕΩΓ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΟΓ ΛΟΓ ΙΣΤ ΑΓΓ ΝΓΛ
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΡΧ ΝΓΛ ΜΑΘ ΜΑΘ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΓ ΙΣΤ ΑΡΧ ΜΑΘ