ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΡΧ ΧΗΜ ΛΟΓ ΠΛΗ ΙΣΤ
ΤΡΙΤΗ
ΘΡΗ ΒΙΟ ΛΟΓ ΜΑΘ ΝΓΛ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΡΧ ΑΓΓ ΜΑΘ ΑΡΧ
ΠΕΜΠΤΗ
ΦΥΣ ΜΑΘ ΑΡΧ ΝΓΛ  -
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΣΤ ΜΑΘ ΓΕΩΓ ΑΓΓ ΑΡΧ