Σχετικές με το σχολείο:

  1. Παλιά Ιστοσελίδα του σχολείου
  2. Ηλεκτρονική εφημερίδα σχολείου

 

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

1. ΠΔΕ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

  1.  ΔΙΔΕ

 

Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου

  1. ΕΛΜΕ