ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΓΛ ΑΡΧ/ΦΥΣ ΓΕΩ ΦΥΣ ΜΑΘ/ΒΑΚΕ
ΤΡΙΤΗ
ΑΡΧ ΦΥΣ ΑΡΧ/ΦΥΣ ΧΗΜ ΑΛΓ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΡΗ
ΛΟΓ ΜΑΘ/ΒΑΚΕ ΒΙΟ ΧΗΜ
ΠΕΜΠΤΗ
ΒΙΟ ΑΓΓ ΑΡΧ/ΦΥΣ ΑΡΧ ΑΛΓ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΓΛ ΛΟΓ Π Π ΑΓΓ ΑΛΓ